Visa & Mastercardpaynow - logo

§7.  Płatności 

1.  Wartość  płatności  z  tytułu  Sprzedaży  jest  ustalana  na  podstawie  cennika  Towarów,  znajdującego  się  na  stronie  internetowej  Sprzedawcy  w 

chwili zamówienia Towaru.  

2.  Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku 

VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Towaru i wybranej formy płatności. 

3.  Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient. 

4.  Łączna  cena  zamówienia,  widoczna  w  obszarze  Koszyka  przed  złożeniem  zamówienia  a  po  wyborze  sposobu  Dostarczenia  Towarów  oraz 

płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności 

kosztami Dostarczenia i transakcji.  

5.  Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.  

6.  Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży: 

1.  gotówką, kartą płatniczą lub BLIK-iem przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu, 

2.  gotówką, kartą płatniczą lub BLIK-iem przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika, 

3.  przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 80 1140 2004 0000 3402 8164 8121, 

4.  przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez PayU S.A z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 

182,  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS:  0000274399,  NIP:  7792308495  oraz 

REGON: 300523444, 

5.  przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Google Pay, obsługiwanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 

94043, Stany Zjednoczone, 

6.  przy  użyciu  zewnętrznego  systemu  płatności  Apple  Pay,  obsługiwanego przez  Apple  Inc.,  One  Apple  Park  Way,  Cupertino,  CA  95014 7.  przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayPal, obsługiwanego przez PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luxemburgu. 

7.  Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności: 

1.  w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody płatności gotówką, kartą płatniczą lub BLIK-iem, 

2.  w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym, 

3.  w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności. 

8.  Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku: 

1.  odstąpienia od umowy przez Konsumenta, 

2.  rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją, 

3.  uznania  przez  Sprzedawcę  roszczenia  objętego  zgłoszeniem  reklamacyjnym  w  całości  lub  części,  na  podstawie  powszechnie 

obowiązujących przepisów. 

9.  Zwrot  płatności  następuje  przy  użyciu  takiego  samego  sposobu  płatności,  jaki  został  użyty  przez  Klienta  w  pierwotnej  transakcji,  chyba  że 

wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 

10.  Sprzedawca  nie  jest  zobowiązany do  zwrotu poniesionych  przez  Klienta dodatkowych kosztów  Dostarczenia  Towarów,  jeżeli  Klient  wybrał 

sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 

Śledź nas na Facebooku